گیاه Hypericum androsaemum

Hypericum androsaemum
گل راعی درختچه ای، متامتی
1
L.
Tutsan
0
Hypericaceae

عکس

1
1
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
مدر، ادرارآور
مقوی معده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین