گیاه Hypericum hypericoides

Hypericum hypericoides
-
2
(L.)Crantz.
St. Andrews Cross
0
Hypericaceae
Ascyrum hypericoides.

عکس

1.2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
دافع سنگ ادراری
کلیه