گیاه Hypericum japonicum

Hypericum japonicum
-
2
Thunb.
Matted St. John's Wort
0
Hypericaceae
H. calycatum. H. pusillum.

عکس

0.5
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم