گیاه Hypericum patulum

Hypericum patulum
-
1
Thunb.
-
0
Hypericaceae

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
محرک

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب