گیاه Hypericum perforatum

Hypericum perforatum
گل راعی، گل شهناز، هوفاریقون
4
L.
St. John's Wort
2
Hypericaceae
H. vulgare.

عکس

0.9
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
خلط آور
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تومور
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم، کرم کش
قابض
محرک

استفاده خوراکی

چای

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

تانین
ماده رنگ