گیاه Hypericum sampsonii

Hypericum sampsonii
-
2
Hance.
-
1
Hypericaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد درد
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
همولیتیک

استفاده خوراکی

برگ