گیاه Impatiens capensis

Impatiens capensis
-
2
Meerb.
Jewelweed
3
Balsaminaceae
I. biflora. I. fulva.

عکس

1.2
0
-
یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تیمار اثرات نیش حشرات
زگیل
ضماد

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

قارچ کش
ماده رنگ