گیاه Indocalamus latifolius

Indocalamus latifolius
-
0
(Keng.)McClure.
-
0
Gramineae

عکس

1
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
چوب