گیاه Ipomoea nil

Ipomoea nil
-
2
(L.)Roth.
Japanese Morning Glory
0
Convolvulaceae
Pharbitis nil

عکس

5
0
-
یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

توهم زا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد انگل- انگل کش
ضد تومور
ضد قارچ
ضد کرم
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)