گیاه Iris foetidissima

Iris foetidissima
-
2
L.
Stinking Gladwin
0
Iridaceae

عکس

1
1.5
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین