گیاه Iris sibirica

Iris sibirica
-
1
L.
Siberian Iris
1
Iridaceae

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

حشره کش