گیاه Jasminum humile

Jasminum humile
یاسمن پاکوتاه، رازقی پاکوتاه
1
L.
Yellow Jasmine
1
Oleaceae
J. bignoniaceum. Wall.

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد احتقان
ضد انگل- انگل کش
قابض
مقوی قلب
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب