گیاه Jasminum odoratissimum

Jasminum odoratissimum
-
0
L.
-
1
Oleaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس