گیاه Jeffersonia diphylla

Jeffersonia diphylla
-
2
(L.)Pers.
Twinleaf
0
Berberidaceae
J. binata. Podophyllum diphyllum.

عکس

0.2
0.2
-
چندساله
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضماد
قی آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک