گیاه Juglans ailanthifolia

Juglans ailanthifolia
-
1
Carrière.
Japanese Walnut
4
Juglandaceae
J. allardiana. J. correctata. J. lavellei. J. mirabunda. J. sachalinense. J. sieboldiana. non Goeppert.

عکس

20
15
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
دافع سنگ ادراری
ضد کرم
قابض
قفسه سینه
کلیه
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
علف کش
ماده رنگ