گیاه Juglans microcarpa

Juglans microcarpa
-
0
Berl.
Texas Walnut
2
Juglandaceae
J. nana. J. rupestris.

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب
علف کش