گیاه Juglans nigra

Juglans nigra
گردوی سیاه
3
L.
Black Walnut
3
Juglandaceae

عکس

30
20
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده خون، مصفای خون
تمیزکننده زخم
ضد التهاب
ضد درد
ضد کرم، کرم کش
قابض
قفسه سینه
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
روغن
شیره
شیرین کننده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
حشره کش
دورکننده
صافی
علف کش
کمپوست
گردن بند
ماده رنگ