گیاه Juglans regia kamaonia

Juglans regia kamaonia
-
3
(Dode.)DC.
Walnut
3
Juglandaceae
J. kamaonia. Dode.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تمیزکننده زخم
ضد روماتیسم
ضد کرم
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
علف کش