گیاه Juncus effusus

Juncus effusus
سازوی افشان، سازوی نرم
2
L.
Soft Rush
2
Juncaceae
J. communis effusus.

عکس

1.5
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
دافع سنگ ادراری
ضد ورم
قفسه سینه
مدر، ادرارآور
مسهل (تسکین دهنده)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
روشنایی (مشعل)
ریسمان
ساخت سقف
سبد
کاغذ
گیاهان پوششی در حیاط خانه