گیاه Juniperus communis nana

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Juniper
Author: Syme.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: J. nana. Willd. J. sibirica. Burgsdorf.
ارتفاع گیاه (متر) : 9
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : درختچه
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : بله

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: خیر
نوع گل: دو پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: بله
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل قرار گرفتن در معرض باد
ادویه
جایگزین قهوه
چای
میوه
آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
ضد نفخ
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک
بخور دادن  
پوشش زمین  
دورکننده  
رزین  
سوخت  
فتیله/مواد آتش زا  
فیبر  
گیاهان پوششی در حیاط خانه  
محصولات مو