گیاه Juniperus horizontalis

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
ارس خزنده
 
نام انگلیسی: Creeping Juniper
Author: Moench.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 1
پهنای کانوپی (متر) : 3

فرم رشد : درختچه
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: خیر
نوع گل: دو پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: بله
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل قرار گرفتن در معرض باد
جایگزین قهوه
چای
تب بر
کلیه
محرک تعریق
بخور دادن  
پوشش زمین  
مراقبت کودک