گیاه Juniperus osteosperma

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Desert Juniper
Author: (Torr.)Little.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: J. californica utahensis. J. utahensis.
ارتفاع گیاه (متر) : 12
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: خیر
نوع گل: دو پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
میوه
آنتی سپتیک، گندزدا
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
خونساز
ضد درد، مسکن درد
ضماد
کلیه
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
بخور دادن  
چوب  
ساخت سقف  
سوخت  
فتیله/مواد آتش زا  
گردن بند  
محصولات مو  
موم