گیاه Juniperus sabina

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
مای مرز، ابهل
 
نام انگلیسی: Savine
Author: L.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: Sabina vulgaris.
ارتفاع گیاه (متر) : 4
پهنای کانوپی (متر) : 4

فرم رشد : درختچه
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: خیر
نوع گل: دو پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل قرار گرفتن در معرض باد
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
زگیل
سقط آور
قاعده آور
قی آور
مدر، ادرارآور
گیاه
اسانس  
انگل کش  
پرچین  
پوشش زمین  
حشره کش  
دورکننده