گیاه Justicia procumbens

Justicia procumbens
-
2
L.
-
2
Acanthaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
چشمی
ضد ورم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ