گیاه Kalmia polifolia

Kalmia polifolia
-
2
Wangenh.
Swamp Laurel
0
Ericaceae
K. glauca.

عکس

0.5
0.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
ضماد
قابض
مخدر