گیاه Lactuca indica

Lactuca indica
-
2
L.
Indian Lettuce
3
Compositae
L. amurensis. L. laciniata. L. saligna.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
ساقه