گیاه Lagoecia cuminoides

Lagoecia cuminoides
توپی زیره، زیره وحشی
0
L.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه