گیاه Laserpitium latifolium

Laserpitium latifolium
-
1
L.
Laserwort
1
Umbelliferae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه