گیاه Ledum palustre

Ledum palustre
-
3
L.
Wild Rosemary
2
Ericaceae

عکس

1
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
محرک تعریق
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

تانین
حشره کش
دورکننده