گیاه Legousia pentagonia

Legousia pentagonia
آینه ونوس پنج گوشه
0
(L.)Druce.
-
2
Campanulaceae
Specularia pentagonia

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ