گیاه Lepidium densiflorum

Lepidium densiflorum
-
1
Schrad.
Common Pepperweed
2
Cruciferae

عکس

0.5
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
کلیه

استفاده خوراکی

بذر
برگ
غلاف بذر