گیاه Levisticum officinale

Levisticum officinale
انجدان
3
W.D.J.Koch.
Lovage
3
Umbelliferae

عکس

1.8
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
پوست
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
چای
ریشه
ساقه
گل

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس