گیاه Ligusticum jeholense

Ligusticum jeholense
-
2
Nakai.&Kitag.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضد قارچ
محرک تعریق