گیاه Ligusticum porteri

Ligusticum porteri
-
3
J.M.Coult.&Rose.
Porter's Licorice Root
1
Umbelliferae

عکس

0.9
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد روماتیسم
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
کلیه
محرک تعریق
مخفف سل
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه