گیاه Ligusticum wallichii

Ligusticum wallichii
-
3
Franch.
Chuan Xiong
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
رگ گشا، گشادکننده عروق
محرک و آرام کننده اعصاب