گیاه Ligustrum lucidum

Ligustrum lucidum
برگ نوی درخشان
3
W.T.Aiton.
Chinese Privet
2
Oleaceae

عکس

10
3
همیشه سبز
درختچه
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
بله
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
تب بر
چشمی
ضد تومور
ضد درد
قفسه سینه
متفرقه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی قلب
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
موم