گیاه Ligustrum obtusifolium

Ligustrum obtusifolium
-
0
Siebold.&Zucc.
-
2
Oleaceae
L. ibota. Sieb.

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
چای

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
موم