گیاه Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera
درخت لاله
2
L.
Tulip Tree
1
Magnoliaceae
Tulipifera liriodendron.

عکس

30
12
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
ضماد
قلبی
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ