گیاه Lithospermum erythrorhizon

Lithospermum erythrorhizon
-
3
Siebold.&Zucc.
-
0
Boraginaceae

عکس

0.7
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد بارداری
ضد تومور

سایر موارد استفاده

ماده رنگ