گیاه Lithospermum incisum

Lithospermum incisum
-
2
Lehm.
Narrow-Leaf Gromwell
1
Boraginaceae
L. angustifolium. Michx. L. breviflorum.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد بارداری
قفسه سینه
کلیه
متفرقه
مقوی معده

استفاده خوراکی

چای
ریشه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
گردن بند
ماده رنگ