گیاه Lithospermum officinale

Lithospermum officinale
سنگدانه
2
L.
Gromwell
1
Boraginaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
دافع سنگ ادراری
ضد بارداری
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

ماده رنگ