گیاه Lithospermum ruderale

Lithospermum ruderale
-
2
Douglas.
Western Gromwell
1
Boraginaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری
ضد روماتیسم
قابض
کلیه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

گردن بند
ماده رنگ