گیاه Lobelia dortmanna

Lobelia dortmanna
-
2
L.
Water Lobelia
0
Campanulaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قی آور
متفرقه
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور