گیاه Lobelia inflata

Lobelia inflata
-
3
L.
Indian Tobacco
0
Campanulaceae

عکس

0.6
0.3
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قی آور
متفرقه
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

دورکننده