گیاه Lomatium dissectum

Lomatium dissectum
-
2
(Nutt.)Matthias.&Constance.
Fernleaf Biscuitroot
4
Umbelliferae
Leptotaenia dissecta. Nutt. Leptotaenia multifida. Nutt.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
چشمی
ضد شوره
ضد عفونی کننده
ضماد
قفسه سینه
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

بخور دادن