گیاه Lomatium nudicaule

Lomatium nudicaule
-
2
(Pursh.)Coult.&Rose.
Pestle Parsnip
4
Umbelliferae

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد، مسکن درد
ضماد
قفسه سینه
محرک تعریق
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
چای
ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
دورکننده