گیاه Lonicera caprifolium

Lonicera caprifolium
پیچ امین الدوله
2
L.
Italian Honeysuckle
1
Caprifoliaceae

عکس

6
6
خزان کننده
بالا رونده
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
خلط آور
درمان با گل به روش باخ
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قفسه سینه
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

چای
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس