گیاه Lonicera involucrata

Lonicera involucrata
-
2
(Richardson.)Spreng.
Twinberry
2
Caprifoliaceae
Xylosteum involucratum.

عکس

1.2
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

چشمی
شیرافزا
ضد خارش
ضد شوره
ضد عفونی کننده
ضماد
قفسه سینه
قی آور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ
محصولات مو