گیاه Lonicera utahensis

Lonicera utahensis
-
1
S.Watson.
Utah Honeysuckle
2
Caprifoliaceae

عکس

1.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

میوه