گیاه Lycopodium complanatum

Lycopodium complanatum
-
3
L.
Ground Pine
0
Lycopodiaceae

عکس

0.05
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
رنگ آمیزی دائمی
متفرقه